Les gemist

Voor een incidentele afwezigheid is het invullen van het formulier voldoende, telefonisch afmelden is dan niet nodig. Bij afwezigheid of ziekte langer dan 2 weken/lessen, dit ook graag telefonisch doorgeven aan onze lesadministratie (0499-373941).

Gebruik dit inhaalbewijs ook voor lessen die vallen op feestdagen (zoals 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaart, Kerst enz.). Vul minimaal de velden met een * in, graag wijzen we u tot slot op de spelregels voor het inhalen.

Gegevens


Over de gemiste les


Overige informatie

Uw privacy

De gegevens die u ons ter beschikking stelt bij deze afmelding, gebruiken wij enkel en alleen om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst.